xCh

  Home / SPOJE.NET / Info / Login

 
[..]

Arachne Labs Museum

Seznam více či méně slavných projektů Arachne Labs, které jsou nyní opuštěné

List of more or less famous Arachne Labs projects, now abandoned

Arachne WWW browser for DOS

Platform: DOS
Status: stable, abandoned

[ Download SFX | Arachne stuff | Screenshots ]

Arachne is fullscreen graphical WWW browser which runs on DOS compatible operating systems. It supports subset of HTML/4.0 specification, including tables, frames, imagemaps, forms, and includes built-in HTTP, FTP, POP3, SMTP and other internet protocols. What makes Arachne special are very very low hardware and operating system requirements. Arachne doesn't require any complex toolkit or library to display web pages and user interface.

Arachne WWW browser for Linux

Platform: Linux/SVGAlib
Status: unstable, binary only, abandoned

[ Download tar.gz | Screenshots ]

Alpha version of Arachne for Linux/SVGAlib was released in late phase of Arachne WWW browser development, sometimes around 2000. Distribution package for Linux includes binaries for i386 platform, and it is most likely to NOT run on any contemporary Linux distribution (latest kernel, latest libc). Source code was probably lost in the process, and #ifdefs in later DOS source code (including GPL-ed code) were not synchronized with later updates/patches.

Formátovat pro tisk | Printer-friendly format / Titulní stránka | Home page


 
        
 
 
[] Mapa webu | Site Map
 
 
[](en) Software Releases
[](en) Press Releases
[](en) Fellowship
[](en) Links / Comments
[](en) Archive
[](cz) Tiskové zprávy
[](cz) Společenství
[](cz) Odkazy / komentáře
[](cz) Archív
 
 
[]Transparentní účet u Fio banky jako možná forma financování svobodného software
04.09.2012 02:03
Arachne Labs se po převodu všech smluvních závazků vůči klientům na nástupnický subjekt SPOJE.NET soustředí výhradně na vývoj software, v ideálním případě samozřejmě toho svobodného. Jako vhodný nástroj pro financování takového vývoje se jeví transparentní bankovní účet.
 
[]Dohoda ACTA se zásadním způsobem dotýká každého internetového poskytovatele
11.02.2012 14:03
Arachne Labs všechny svoje aktivity související s poskytováním Internetu převedly na firmu SPOJE.NET - přesto pokládám za důležité zmínit se v těchto dnech o dění okolo dohody ACTA, která by měla zásadní dopad na samotný princip poskutování Internetu.
 
[]Arachne Labs převedly všechny svoje telekomunikační aktivity na SPOJE.NET
27.06.2011 17:39
Značka Arachne Labs nyní budou používána pouze pro vývoj software, resp. pro drobné zakázky živnostenského charakteru (instalace připojení, apod.). Všichni klienti připojení k Internetu nebo klienti využívající webhostingové či serverhousingové služby jsou postupně převáděni pod hlavičku SPOJE.NET s.r.o.